██  ██  Administratie ZZP-ers

 

Doelgroep:

“Adviesbureau BEA” verzorgt niet alleen de volledige administratie van ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) maar ook de meer beperkte administratie van freelancers.

 

Ervaring:

De meeste ondernemers zijn verplicht een administratie bij te houden van onder meer alle inkomende en uitgaande facturen i.v.m. de BTW-verplichtingen. Voor freelancers geldt geen uitgebreide administratieplicht, maar wel de verplichting dat zij de gegevens van opbrengsten en kosten op aanvraag bij een controle door de Belastingdienst moeten kunnen verstrekken c.q. overleggen. Beiden hebben daar veelal moeite mee, terwijl wij een ruime ervaring hebben in het voeren van dit soort administraties. Wij kunnen dat dan ook zonder meer van u overnemen.

 

Aanpak:

Vooraf vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats om alle relevante aspecten van de boekhouding of administratie te bespreken. Indien de klant akkoord gaat, worden duidelijke afspraken gemaakt over het inrichten van de administratie, de wijze van boekhouden, het verzorgen van kwartaalrapportages, de BTW-aangiftes en/of ICP-opgaven, de fiscale jaarrekening en de jaarlijkse zakelijke IB-aangifte (Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen)

 

Kosten:

Afhankelijk van de grootte van de administratie bedragen de kosten van alle boekhoudkundige en fiscale werkzaamheden van ZZP-ers per maand vanaf € 135,00. Voor een startende ondernemer is dat het eerste jaar € 100,00 per maand. Voor freelancers geldt eveneens een gereduceerd tarief, dit afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden.

Voor iedere onderneming moet binnen het door ons gebruikte boekhoudpakket (SnelStart) een eigen administratie worden aangemaakt. Bij standaard administraties is dat gratis, maar voor de wat uitgebreidere administraties bedraagt dit eenmalig maximaal € 75,00.

Hierover worden bindende afspraken gemaakt bij het aangegeven kennismakingsgesprek. De afspraken worden vastgelegd in een door beide partijen te ondertekenen overeenkomst, die voor beiden ook per maand opzegbaar is. Er wordt per maand gefactureerd.

Zie voor overige kosten het item "Belastingaangifte ZZP-ers".

 

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW (KOR)

 

Wijziging wettelijke regelingen:

Relevante fiscale of andere wijzigingen in wettelijke regelingen e.d. worden bekend gemaakt via het afzonderlijke item “Actuele mededelingen”.