██  ██  IB-aangifte particulieren

 

Digitaal aangifte doen:

Er zijn de laatste jaren veel fiscale veranderingen doorgevoerd in Nederland. Dat geldt onder meer voor de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting (IB) en de aanvraag of wijzigingen van fiscale toeslagen van particulieren. De meeste particulieren doen al digitaal aangifte, maar vanaf 01 januari 2010 wordt in principe iedereen uitgenodigd de aangifte en de aanvraag voor Huurtoeslag (HT), Zorgtoeslag (ZT), Kinderopvangtoeslag (KiT) en/of Kindgebondenbudget (KGB) elektronisch c.q. digitaal in te dienen. Dit kan door particulieren alleen gedaan worden met behulp van een DigiD-inlogcode - aan te vragen via www.DigiD.nl - of, en dit alleen voor de aangifte, per machtiging.

 

Doelgroep:

Veel mensen en vooral ouderen hebben hier geen of nauwelijks affiniteit mee, of het ontbreekt hen aan de hiervoor benodigde kennis of mogelijkheden. Als zij daarvoor de hulp inroepen van een accountant- of administratiekantoor, kan dit soms oplopen tot wel € 250,00 per standaard aangifte. Wij hanteren aanzienlijk lagere prijzen, zoals hieronder blijkt.

 

Kosten:

1.

Standaard IB-aangifte (1 persoon)

€

50,00

2.

Standaard IB-aangifte (2 fiscale partners)

€

75,00

3.

IB-aangifte met aan- en verkoop woning, of oversluiten hypotheek

€

100,00

4.

IB-aangifte i.c.m. een echtscheiding

€

150,00

5.

Erfbelastingaangifte

€

250,00

6.

F-aangifte (door erven overledene)

€

150,00

7.

M-aangifte (voor migranten)

€

200,00

8.

Middeling aangiften

€

125,00

9.

Aanvraag of wijziging Voorlopige Aanslag (VA)

€

40,00

10. Aanvraag Voorlopige Teruggave (VT)

€

40,00

11. Aanvraag Zorg- of Huurtoeslag (ZT of HT)

€

30,00

12. Aanvraag Kinderopvangtoeslag of Kindgebonden Budget (KoT of KGB)

€

30,00

13.

Wijziging ZT, HT, Kot en KGB

€

20,00

 

Schriftelijke toelichting:

De klant ontvangt daarvoor de geprinte of gekopieerde versie van de aangifte met een toelichting op deze aangifte. Als extra gratis service wordt tevens een betrouwbare indicatie gegeven m.b.t. de eventueel toegekende fiscale toeslagen, dan wel of men hierop achteraf wel of geen recht zou hebben. Indien de klant dit wenst, kunnen wij deze toeslagen ook digitaal voor u aanvragen of stopzetten, of hiervoor een wijzigingsverzoek indienen. Zie de tabel hierboven.

 

Specifieke aangiften:

Voor heel specifieke aangiften werken wij nauw samen met een aantal hierin gespecialiseerde administratiekantoren. Altijd in overleg met de klant wordt de opdracht eventueel overgedragen aan één van deze kantoren. In dat geval worden door ons geen kosten in rekening gebracht en vindt de afrekening rechtstreeks plaats met dat externe kantoor.

 

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW (KOR)