██  ██  Belastingaangifte particulieren

 

Digitaal aangifte doen:

Er zijn de laatste jaren veel fiscale veranderingen doorgevoerd in Nederland. Dat geldt onder meer voor de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting (IB) en de aanvragen of wijzigingen van fiscale toeslagen van particulieren. De meeste particulieren doen al digitaal aangifte, maar vanaf 01 januari 2010 wordt in principe iedereen uitgenodigd de aangifte en de aanvraag voor Huurtoeslag (HT), Zorgtoeslag (ZT), Kinderopvangtoeslag (KiT) en/of Kindgebondenbudget (KGB) elektronisch c.q. digitaal in te dienen. Dit kan op de volgende wijze gebeuren:

1)  Met een DigiD-inlogcode - aan te vragen via www.DigiD.nl - én per 01 oktober 2022 altijd i.c.m. een extra sms-verificatie

2)  Via de DigiD-app, of

3)  Met een zogenaamde machtiging (praktisch meestal een combinatie van belastingen en toeslagen)

Via zo'n machtiging wordt iemand anders gemachtigd om namens de aangever/aangeefster de aangifte in te dienen en/of een wijziging m.b.t. de toeslag(en) door te geven. Een machtiging aanvragen kan door betrokkenen zelf worden gedaan, of door de gemachtigde. Na de aanvraag wordt binnen enkele werkdagen naar de betrokkene per post een “code” gestuurd, die dan op de site van van www.DigiD.nl moet worden geactiveerd om door de gemachtigde te kunnen worden gebruikt.

 

Doelgroep:

Veel mensen en vooral ouderen hebben hier geen of nauwelijks affiniteit mee, of het ontbreekt hen aan de hiervoor benodigde kennis of mogelijkheden. Als zij daarvoor de hulp inroepen van een accountant- of administratiekantoor, kan dit soms oplopen tot wel € 250,00 per standaard aangifte. Wij hanteren aanzienlijk lagere prijzen, zoals hieronder blijkt.

 

Kosten:

1.

Verkorte individuele IB-aangifte (1 persoon dus)

€

40,00

2.

Standaard IB-aangifte (1 persoon)

€

50,00

3.

Standaard IB-aangifte (2 fiscale partners)

€

75,00

4.

IB-aangifte met aan- en verkoop woning, of oversluiten hypotheek

€

100,00

5.

IB-aangifte i.c.m. een echtscheiding

€

150,00

6.

Erfbelastingaangifte

€

250,00

7.

F-aangifte (door erven overledene)

€

150,00

8.

M-aangifte (voor migranten)

€

200,00

9.

Middeling aangiften (vervallen per 01-01-2023 - laatste tijdvak 2022-2023-2024)

€

125,00

10.

Aanvraag of wijziging Voorlopige Aanslag (VA)

€

40,00

11.

Aanvraag Voorlopige Teruggave (VT)

€

40,00

12.

Aanvraag Zorg- of Huurtoeslag (ZT of HT)

€

30,00

13.

Aanvraag Kinderopvangtoeslag of Kindgebonden Budget (KoT of KGB)

€

30,00

14.

Wijziging ZT, HT, Kot en KGB

€

20,00

 

LET OP: Voor eventuele “papieren” aangiften gelden aangepaste wat hogere prijzen!

 

Schriftelijke toelichting:

De klant ontvangt daarvoor de geprinte of gekopieerde versie van de aangifte met een toelichting op deze aangifte. Als extra gratis service wordt tevens een betrouwbare indicatie gegeven m.b.t. de eventueel toegekende fiscale toeslagen, dan wel of men hierop achteraf wel of geen recht zou hebben. Indien de klant dit wenst, kunnen wij deze toeslagen ook digitaal voor u aanvragen of stopzetten, of hiervoor een wijzigingsverzoek indienen. Zie voor details de tabel hierboven.

 

Specifieke aangiften:

Voor heel specifieke aangiften werken wij nauw samen met een aantal hierin gespecialiseerde administratiekantoren. Altijd in overleg met de klant wordt de opdracht eventueel overgedragen aan één van deze kantoren. In dat geval worden door ons geen kosten in rekening gebracht en vindt de afrekening rechtstreeks plaats met dat externe kantoor.

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW (KOR)