██  ██  Belastingaangifte ZZP-ers

 

Wettelijke verplichting:

Voor ondernemers - en dus ook ZZP-ers - geldt al een aantal jaren, dat zij hun BTW-, ICP- én zakelijke IB-aangifte (aangifte Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen) elektronisch c.q. digitaal moeten indienen. Ook freelancers zijn daartoe verplicht.

 

Wanneer de ZZP-er of freelancer zijn of haar administratie geheel door ons laat verzorgen, dan is daarin mede begrepen het opstellen van de jaarrekening, de BTW- en zakelijke IB-aangifte, plus een eventueel suppletieverzoek BTW (wijziging eerder gedane BTW-aangifte), een ICP-opgaaf (leveringen en diensten aan een ander EU-land) en/of een verzoek om teruggaaf BTW uit een ander EU-land. Het drempelbedrag voor deze laatste teruggaaf is tenminste € 50,00 per jaar, in te dienen ná afloop van het kalenderjaar, of tenminste € 400,00 per kwartaal in te dienen in het kalenderjaar. Zie verder Belastingdienst

 

Kosten:

1.

Losse BTW-aangifte

€

50,00

2.

Losse ICP-opgaaf

€

75,00

3.

BTW-verzoek teruggave uit ander EU-land

€

10,00

4.

Suppletieverzoek BTW

€

95,00

5.

Opstellen jaarrekening na inlevering eindbalans + specificatie  rekening courant

€

200,00

6.

Opstellen jaarrekening zonder eindbalans met alleen betaaloverzicht

€

250,00

7.

Indienen zakelijke IB-aangifte met aanlevering bruikbare jaarrekening

€

300,00

8.

Middeling aangiften

€

125,00

9. Aanvraag of wijziging Voorlopige Aanslag (VA)

€

40,00

10. Beroep instellen belastingdienst vanaf

€

95,00

Alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW (KOR)