██  ██  Introductie

 

Even voorstellen:

Wij zijn een veelzijdig adviesbureau met een brede ervaring, aanvankelijk vooral gericht op de administratieve ondersteuning en begeleiding van kleine bedrijven en personen. Daarnaast gaven en geven wij boekhoudkundige en fiscale ondersteuning aan met name ZZP-ers en particulieren. Op dit moment maken deze laatste werkzaamheden het merendeel uit van onze activiteiten.

 

Voorbeelden administratieve ondersteuning:

Vragen aan bedrijven of instanties, een nadere uitleg i.v.m. een ontvangen brief of een onjuiste factuur, een niet (geheel) vergoed of deugdelijk hersteld gebrek binnen de garantietermijn, een klacht, een onterechte factuur of een aanmaning, een aanschrijving van de gemeente of het waterschap etc. Maar ook een subsidieaanvraag, een verzoek om uitstel van betaling of een voorstel tot een betalingsregeling e.d. vallen hieronder.

 

Professionele aanpak:

Telefonisch informeren, reclameren en/of klagen helpt in de meeste gevallen niet, zodat men in feite gedwongen wordt de andere partij aan te schrijven en zo het betreffende bedrijf c.q. die instantie je zienswijze duidelijk te maken of je ongenoegen uit te spreken. Des te professioneler dit gebeurt met waar mogelijk een verwijzing naar garantiebepalingen, de van toepassing zijnde algemene (leverings)voorwaarden of relevante wetgeving, des te groter de kans dat de burger het juiste antwoord krijgt op zijn brief en zo zijn recht haalt of zijn gelijk krijgt.

Maar ook bijvoorbeeld subsidieaanvragen moeten doorgaans schriftelijk worden ingediend. De gevraagde informatie in de aanvraagformulieren van veel subsidies is voor een leek vaak niet te begrijpen met als gevolg dat het formulier soms onjuist of onvolledig wordt ingevuld, waardoor de gevraagde subsidie - waarop men in principe wel recht heeft - alsnog wordt afgewezen.

 

Doelgroep:

Veel mensen hebben deze vaardigheid niet en een (juridisch) adviesbureau inschakelen kost vaak veel geld. Wij richten ons speciaal op deze groep tegen alleszins redelijke tarieven. Vooraf geven wij ook exact aan, hoeveel uur of uren wij hiervoor in rekening zullen gaan brengen.

 

Tarief:

Uurprijs: 53,00 vrijgesteld van BTW (KOR)