██  ██  Afwerken aanrijdingschade

 

Betrokken bij een aanrijding:

Je bent betrokken bij een ongeval, waarbij je er voor (bijna) 100% zeker van bent, dat de schade is te wijten aan een fout van de tegenpartij. Dit zie je vooral bij aanrijdingschade. Na het samen invullen van het Europees Schadeformulier en het opsturen naar de eigen verzekeringsmaatschappij, al dan niet in combinatie met een formele aansprakelijkheidsstelling van de (verzekeringsmaatschappij van de) tegenpartij komen steeds meer maatschappijen standaard met allerhande tegenwerpingen.

 

Schade onderling geregeld:

Dit vindt vooral plaats als de schade door de betrokkenen onderling en zonder tussenkomst van de politie of derden is afgehandeld. Er zou sprake zijn van medeschuld en externe factoren, of er worden allerlei oneigenlijke argumenten aangevoerd. Heeft men een rechtsbijstandverzekering, dan kan deze worden ingeschakeld met het verzoek de schadeafhandeling over te nemen. De afhandeling wil soms niet 1-2-3 vlotten. Onze ervaring bij All-Risks verzekeringen is, dat na verloop van tijd sommige rechtsbijstandverzekeringen de zaak afkopen door uitbetaling van het eigen risico aan de klant.

Gevolg: frustratie bij de klant, terugval bonus/malus en daardoor vaak een lagere no-claim korting.

 

Afhandeling schade:

Met name in deze schades hebben wij ons gespecialiseerd en mede hierdoor hebben we - soms na langdurig procederen - met succes niet alleen het schadebedrag aan het voertuig, maar ook de bijkomende kosten kunnen verhalen op de tegenpartij. Dit soms inclusief verhaal van opgelopen immateriële schade (smartengeld) zulks op grond van artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek.

Verder wordt op verzoek bij met name grote lakschades aan 'nieuwere' voertuigen waar mogelijk ook een extra claim ingediend als gevolg van de waardevermindering van het motorvoertuig.

Dit laatste vindt plaats volgens de hiervoor geldende richtlijnen van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) met gebruikmaking van onderstaande formule.

 

Werkwijze:

Daarbij werken we doorgaans volgens het principe van: “no cure, no pay”. Het dossier wordt vooraf eerst kosteloos beoordeeld op haalbaarheid.

 

Afrekening:

Nemen wij de behandeling inderdaad over, dan betaalt de opdrachtgever enkel een vooraf bepaald percentage van het totale schadebedrag. Dit geldt dan alleen, wanneer het daadwerkelijk tot uitkering en/of de betaling van de schade of het letsel komt. Maar als de klant dat wil, kan deze ook kiezen voor een vooraf overeen gekomen bedrag.

 

Voorbeeld waardeverminderingclaim: