██  ██  Werkwijze

 

Aanpak:

Standaard vindt vooraf een kosteloos (dossier)onderzoek plaats om zo een reële inschatting te kunnen maken omtrent de haalbaarheid van het gewenste resultaat en/of beoogde doel. Daarbij wordt tevens - voor zover als mogelijk is - nagegaan of de te maken kosten van de te verlenen ondersteuning of assistentie in verhouding staan tot dit resultaat of doel. De keus is vervolgens aan de klant om wel of niet met ons in zee te gaan. Ziet de klant er na ons onderzoek alsnog vanaf, dan zijn hier dus geen kosten aan verbonden!

 

Overleg klant:

Bij meer omvangrijke dossiers wordt in principe vooraf aangegeven of en hoeveel kosten hieraan verbonden zijn. In overleg met de klant kan ook overeengekomen worden om de opdracht aan- of over te nemen op basis van de geldende uurprijs. Daarbij wordt de klant periodiek geďnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het dossier of onderzoek en het aantal door ons in rekening te brengen uren. De klant komt hierdoor dus nooit voor onverwachte verrassingen te staan.

 

Netwerken:

Inmiddels hebben wij een gevarieerd netwerk opgebouwd van deskundigen en gespecialiseerde bedrijven, die we in voorkomende gevallen kunnen raadplegen of inschakelen bij bijzondere, niet alledaagse verzoeken of opdrachten. Dit geeft voor de klant een extra stuk zekerheid, dat hij of zij een goed onderbouwd advies krijgt met van onze kant de gewenste en verwachte ondersteuning.

 

Eventuele overdracht:

Mocht bij aanvang of in de loop van het onderzoek blijken, dat het niet binnen het vermogen en/of de mogelijkheden van “Adviesbureau BEA” ligt om de zaak aan te nemen of te vervolgen, dan wordt in overleg met de klant het onderzoek eventueel overgedragen aan een gespecialiseerd bureau. Dit geldt onder meer voor medische klachten maar ook die zaken, waarbij de bevoegdheid om deze aan te brengen toekomt aan b.v. een advocaat, procureur of gerechtsdeurwaarder.